Kainun institutti – Kvensk institutt ble stiftet i 2005. Instituttet ble offisielt åpnet 14. juni 2007 og har vært i full drift siden. Kvensk institutt er et nasjonalt senter for kvensk språk og kultur. Instituttet drives med en grunnstøtte fra Kirke- og kulturdepartementet. Instituttets nasjonale oppgaver er å etablere og drifte et kvensk språkråd samt å drive opplysningsarbeide om språk og kultur.

I styret for Kainun institutti – Kvensk institutt sitter representanter fra følgende institusjoner: Porsanger kommune, Norske Kveners Forbund, lokallagene til NKF i Børselv og Lakselv, Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø.

Instituttets formål er å utvikle, dokumentere og formidle kunnskaper og informasjon om kvensk språk og kultur og fremme bruken av kvensk språk i samfunnet.


Formålsparagrafen til Kainun institutti – Kvensk institutt definerer følgende som instituttets overordnede mål:

1. Kvensk språk og kultur skal bli synlig og anerkjent både blant den kvenske minoriteten selv og i den norske allmennheten.

2. Oppnå tospråklighet, også blant yngre generasjoner i de kvenske kjerneområder.

3. Kvensk språk og kultur skal bli et aktivum og en ressurs både for enkeltindivider og samfunnet.