Kvensk kultur

 

Kvensk språk utgjør en viktig del av den kvenske immaterielle kulturen, og da spesielt i sang- og fortellertradisjonen, navneskikker, stedsnavn og begreper knyttet til natur.

Navnene gjenspeiler ofte skikker knyttet til jordbruk, fiske og utnyttelse av naturressurser, som for eksempel torvtaking. Noen håndverkskunnskaper utpreger seg også, slik som smedkunnskap.

Musikk og sang er også viktig, hvor den læstadianske sangen har vært framtredende, samt bruken av det finske strengeinstrumentet kantele. Læstadianismen har vært viktig i praktisering, og dermed i videreføring av det kvenske språket. Folketro, som troen på de underjordiske og skikker rundet dette er også blitt holdt i hevd. Saunakulturen er en videreføring av den finske saunakulturen, og har blitt innført og holdt i hevd av den kvenske bosetningen. Den har blitt et lokalt kulturuttrykk som fortsatt står sterkt.

Musikk i språkrevitalisering

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kantelet

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Læstadiansk sangtradisjon

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kvensk litteratur

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.