Nettversjon av instituttets brosjyre kan lastes ned som pdf eller leses på Issuu.com:

 

Last ned pdf på norsk

Download Pdf in English

Lataa suomenkielinen pdf

 

Hefte om kvensk skriftspråk

Heftet ”Allmenn innføring i skriving av kvensk” vil gi en liten innføring i vedtakene gjort for det kvenske skriftspråket.

Om kvensk språk og flerspråklighet

Kvensk språk – historie og nåtid informasjon om kvensk språk til lærere.

 

Kieli kehtolahjana – en brosjyre om tospråklighet Språk i vuggegave – og veien til tospråklighet på kvensk.  Last ned som pdf