Silja Skjelnes-Mattila

Kielitinka/Kvensk språkting ble etablert i april 2008 som et vedtaksorgan til det tidligere etablerte Kieliraati/Kvensk språkråd. Medlemmene i Kvensk språkting er oppnevnt at styret i Kvensk institutt på grunnlag av innkomne forslag.

Medlemmene i Kvensk språkting 2008-2014 er:

Leder Dagny Olsen (Mårnes/Alta)
Nestleder Trygg Jakola (Vadsø)
Henry Osima (Bugøynes/Oslo)
Leena Pedersen (Vadsø)
Kyrre Isaksen (Lakselv)
Georg Olderelv /vara Alfred Seppola (Skibotn)

Vara Liisa Koivulehto

Kvensk språkting skal gjøre vedtak i normeringsspørsmål som er behandlet i Kvensk språkråd. Enkeltvedtakene skal deretter iverksettes i språkutviklingsarbeidet som gjøres ved Kvensk institutt samt resultere i en egen skolegrammatikk for kvenskundervisningen i norske skoler.

Kvensk språkting hadde møte i Alta 7.-8.3.2009.
Fra møteprotokollen angående ortografisk prinsipp (4/2009):

“Kvensk språkting viser til at finsk ortografi allerede er i bruk i normeringen av stedsnavn, og derfor skal dette ortografiske prinsippet videreføres i utviklingen av et kvensk skriftspråk.

Kvensk språkting anbefaler at man viderefører det ortofone prinsippet fra finsk ortografi til også å gjelde låneord.

Når det gjelder bokstaven đ, gir Kvensk språkting sin tilslutning til den generelle anbefalingen fra Kvensk språkråd, om at språkmiljøer som har behov for tilleggsbokstaver til den finske ortografien, som š (alternativt sh) og đ, bruker disse. I det øvrige språkutviklingsarbeidet skal ikke đ-bokstaven brukes.”

Møteprotokoller som pdf: 

Sammendrag: